జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 2 (2020)

Research

Half of Type 1 and Nearly Four in Ten of Type 2 Diabetes Patients Were Living With Depression in North West Ethiopia, Amhara Region A Research Study

Mogesie Necho*, Mekonnen Tsehay, Yibeltal Getachew

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Cognitive Functions in Children of Persons with Schizophrenia

Ravindran OS,*, Natarajan Shanmugasundaram, Sathianathan Ramanathan, Akshaya Kannan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సందర్భ పరిశీలన

Role of Family Care and Support in Experience of Bereavement among Elders: Case Study

Saba Zer Naz Hafsa*, Asia Mushtaq, Fazaila Sabi, Amna Hassan, Syeda Rabia Shaheen, Fatima Afsar, Sana Younas, Asima Munawar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top