జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 2 (2019)

Research

Depression and Its Associated Factors among Lower Limb Amputees at Hospital Kuala Lumpur and Hospital Sultanah Bahiyah: A Cross Sectional Study

Mohamad Iqbal M*, Salina Mohamed, Maria Mohamad

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Assessing Levels of Loneliness among Elderly People Residing in the Nursing Homes of Baghdad City

Maan Hameed Ibrahim Al-Ameri*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Seven-Year Outcome of Two Cases of Depression in Elderly High-Altitude Residents in Ladakh, India

Motonao Ishikawa*, Gaku Yamanaka, Masakazu Takaoka, Ayana Sakurai, Tomoko Ogasawara, Shoko Marshall and Hiroshi Sakura

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Novel Medical Device that Relieves Anxiety, Depression and Pain While Improving Sleep in a Population of Teachers

Tracey B Kirsch, John Kuhn, Larry R Price, Jeff Marksberry and Steven G Haltiwanger*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Use of Photo-Elicitation Interviews To Understand Schemas Among University Students: An Explorative Study

Ankur Singh Kapur

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top