జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 1 (2019)

పరిశోధన వ్యాసం

Perceived Stress, Anxiety and Depression Among Undergraduate Students: An Online Survey Study

Judit Mirón, Ximena Goldberg, Clara López-Solà, Roser Nadal, Antonio Armario, Raül Andero, Jesús Giraldo, Jordi Ortiz, Narcís Cardoner and Diego Palao

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Specific Phobia vs Panic Disorder in Children: A Unique Case Report and Review of Literature

Amanda Varughese and Sachidanand Peteru

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Clinical Predictors and Biomarkers of Suicide Attempts in Patients Registered Under the Suicide Risk Protocol: The CODIRISC Project

Diego Palao, Natalia Gómez, Maria Montoro, Martín Guinovart, Parra Isabel, Annabel Cebrià, Eva Aguilar, Igor Merodio, Clara López-Solà, Antonio Armario, Roser Nadal, Raul Andero, Jordi Ortiz, Jesús Giraldo, Victor Perez, Jordi Alonso, Narcís Cardoner and CODIRISC group

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Psychodynamic Brief Intervention Program (PBIP) Management of Mid-Life Crisis in the Workplace

Mary Jane Valero and Maria Claudette Agnes

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top