జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 4 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Prevalence of Depression among Geriatric People in Dehradun City of Uttarakhand, India

Anuj Nautiyal, Nv.Satheesh Madhav, Abhijeet Ojha, Rajeev Kumar Sharma, Samir Bhargava, Preeti Kothiyal, Sn.Uniyal

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Emotional Intelligence of Youth Accessing Residential and Day Treatment Programs: Association with Psychological and Interpersonal Difficulties

Michèle Preyde, Kelly Walraven, Nicole Karki and Sean Flaherty

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Spatial Navigation Complaints are Associated with Anxiety Regardless of the Real Performance in Non-Demented Elderly

Katerina Sheardova, Jan Laczó, Martin Vyhnalek, Ivana Mokrisova, Petr Telensky, Ross Andel and Jakub Hort

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Cognitive Reactivity to a Depressive Mood Induction Procedure Across Diagnostic Categories

Martin C. Scherrer, Keith S. Dobson

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Depressive Symptoms Affect Working Memory in Healthy Older Adult Hispanics

Monica Salazar-Villanea, Edward Liebmann, Mauricio Garnier-Villarreal, Esteban Montenegro-Montenegro and David K. Johnson

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Psychometric Validation Analysis of Eysencks Neuroticism and Extraversion Scales in a Sample of First Time Depressed Patients

Stine Bjerrum Moeller, Per Bech, Lars Kessing, Erik Lykke Mortensen, Stephen F. Austin and Jens Otto Drachmann Bukh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Development of a MBCT Self-Assessment Scale

Phuong-Tu D Prowse, Tricia Nagel and Graham N Meadows

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Gaze Direction on Orienting of Attention in Patients with Schizophrenia: Attention or Social Cognition Deficit?

Maria Chiara Pino, Melania Mariano, Alessandro Valchera, Marco Valenti, Domenico De Berardis and Monica Mazza

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Local Perceptions of the Impact of Group Interpersonal Psychotherapy in Rural Uganda

Eric Lewandowski R, Lena Verdeli, Annie Feighery, Judy Bass, Cephas Hamba, Emily Haroz, Vivi Stavrou, Lincoln Ndogoni and Paul A. Bolton

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Adolescent Depression Prevention Programs-A Review

Meghna Singhal, Manjula M and John Vijay Sagar K

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Could Elective Abortion Precipitate Mental Health Consequences in Its Recipients and Providers?

Hani Raoul Khouzam

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

The Treatment of Obsessive Compulsive Disorder in a Patient with Down Syndrome

Robert Hudak

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top