జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 2 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Incidence and Risk Factor of Postpartum Depressive Symptoms in Women: A Population Based Prospective Cohort Study in a Rural District in Bangladesh

Hashima-E-Nasreen, Maigun Edhborg, Max Petzold, Yvonne Forsell and Zarina Nahar Kabir

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Associations between Depressive Symptoms and 30-day Hospital Readmission among Older Adults

Ivonne M. Berges, Sania Amr, Danielle S. Abraham, Dawn L. Cannon and Glenn V. Ostir

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Examining the Psychometric Properties of the Beck Depression Inventory-IiUsing an Item Response Modelling Approach in an HIV Infected Population in Kampala, Uganda

Jayne Byakika Tusiime, David R Bangsberg and Wilson Mark

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Screening of Emotional and Behavioral Problems among Youth in the Schools of Beirut

Hala Kerbage, Ramzi Haddad, Marouan Zoghbi, Bernard Gerbaka and Sami Richa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Relationship between Social Media Bullying and the Adolescent's Self Report of Emotional Health: A Study of Urban Youth on an Acute Inpatient Psychiatric Unit

Arunditi Xantus, Samantha B. Saltz and Jon A. Shaw

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

High Spider Fearfuls can Overcome their Fear in a Virtual Approach-Avoidance Conflict Task

Pauline Dibbets,Riet Fonteyne

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Anxiety-depressive Symptoms in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Impact on Outcome

Osama M Gado, Lamia A Basiony, Mahasen M Ibrahim, Ibrahim M Shady and Nasr K Affara

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Serum BDNF: A Potential Biomarker for Major Depressive Disorder and Antidepressant Response Prediction

Angelos Halaris, Aparna Sharma, Edwin Meresh, Ghanshyam Pandey, Robin Kang, Brandon Hage, Brittany Garlenski and James Sinacore

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of Depression in Women Affected by Fibromyalgia Syndrome

Anna Vespa, Cristina Meloni, Maria Velia Giulietti, Marica Ottaviani, Roberta Spatuzzi, Fabiana Merico, Marcello Giustozzi, Cristina Paoloni, Gerardo Rossi and Pietro Scendoni

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Aircraft-Assisted Pilot Suicides in the United States, 2003-2012

Russell J Lewis, Estrella M Forster and James E Whinnery

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

The Prevalence of Depressive Symptoms among Sensory and Physically Challenged Persons Living with HIV/AIDS Attending Clinics in Nyanza Province, Kenya

Florence Atieno Aboge, Anne Obondo, Dammas Kathuku and Dan Kibuule

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Treatment and Disease Related Factors Affecting Non-adherence among Patients on Long Term Therapy of Antidepressants

Alekhya P, Sriharsha M, Priya Darsini T, Siva Kumar Reddy, Venkata Ramudu R, Shivanandh B and Hrushikesh Reddy Y

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top