జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 1 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Cultural Validity and the Measurement of Social Anxiety: Asian American Groups are not Psychometrically Equivalent

Condit CS, Carter MM, Tang D,  Rothstein LA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Differential Associations of the Number of Comorbid Conditions and the Severity of Depression and Anxiety with Self-Reported Suicidal Ideation and Attempt in Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder

Keming Gao, Ming Ren, Zuowei Wang, Hongwei Sun, David E Kemp, Carla M Conroy, Mary Beth Serrano, Stephen J Ganocy,  Joseph R Calabrese

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Qualitative Analysis of the Descriptions of Cognitive Behavioural Therapy(CBT) Tested in Clinical Trials of Depressed Young People

Hetrick SE, Bailey A, Rice SM, Magenta B Simmons, Joanne E McKenzie, Alice E Montague Alexandra G Parker

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Treatment of Preschool Depression with Parent Management Training: A Case Study

Chapman S, Barna AT, Axelrad M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Considerations in Art E-therapy for Anxiety Disorders

Frances J. Morris

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Risk of Psychiatric Morbidity among the Medical and Nursing Staff of a Greek Public General Hospital

Aristotelis Koinis

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Decision Making, Mindfulness and Mood: How Mindfulness Techniques can Reduce the Impact of Biases and Heuristics through Improved Decision Making and Positive Affect

Greta B. Raglan, Jay Schulkin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top