జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 12, సమస్య 1 (2023)

Research

Extended-Release of Bupropion Hydrobromide (Aplenzin®) Compared to Bupropion Hydrochloride in Treatment Resistant Major Depressive Disorder

Maxwell Zachary Price1*, Richard Louis Price 2

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Acute Anxiolytic Effects of Sacubitril/Valsartan in Patients with Heart Failure

Michael Kellner1*,2,3, Alexander Yassouridis4 , Dominik Górski5 , Saddoff Waheed2 , Jan Kähler5 , Klaus Wiedemann1

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Assessing the Validity and Reliability of the International Anxiety and Depression Questionnaire in Two Bereaved National Samples

Philip Hyland1*, Enya Redican2, Thanos Karatzias3, Mark Shevlin2

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top