జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 11, సమస్య 10 (2022)

Research

Changes in Depression during Pre and Post-Lockdown in a Chinese Student Sample

Xinhua Yang1*, Liangliang Chen1, Chenglei Wang1, Sixun Liu2, Mengqing Long2

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Depression and Anxiety Symptoms in Older Adults: A Joint Association Study of Candidate Genes

Isabela Ferreira de Moraes1*, Vanessa de Jesus Rodrigues de Paula1, Clóvis Alexandrino-Silva1, Helena Brentani1,2, Homero Vallada1,2, Geraldo Busatto1,2 ,Thais Chile2

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top