జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 2 (2021)

Research

Prevalence of Depression and Associated Factors among Type 2 Diabetes Patients attending hospitals in Ilu AbaBor and Bunno Bedelle Zones, South West Ethiopia, 2020: A Cross Sectional Study

Bonsa Amsalu Geleta*, Sanbato Tamiru Dingata, Milkias Dugassa Emanu, Ebissa Bayana Kebede, Lemi Bacha Eba, Kebebe Bidira Abera, Dereje Tsegaye

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top