జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0495

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 8 (2012)

కేసు నివేదిక

Acute Myopia Induced by Topiramate Plus Phentermine for the Treatment of Obesity

Jong-Su Park, Sung-Woo Lee, Su-Jin Kim and Yun-Sik Hong

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

A Case of Chlorfenapyr Intoxication with Central Nervous System Involvement

Ji Sun Kwon, Hye Yun Kim, Hyun Jeong Han, Je Young Kim and Jong Ho Park

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Gentamicin Monitoring Practices in Teaching Hospitals – Time to Undertake the Necessary Randomised Controlled Trial

Jennifer Martin, Michael Barras, Nicholas Ah Yui, Carl Kirkpatrick, Paul Kubler and Ross Norris

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Paraquat-Induced Delayed Atrial Fibrillation

Chang Hun Lee, Young Min Hong, Kyung Pyo Kang, Won Kim, Sung Kwang Park and Sik Lee

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Stability of Carboxyhaemoglobin in Blood Samples at Different Periods and Temperatures: A Forensic and Toxicological Tool for Diagnosis

Abdel-Aziz Abou El-Fotouh Ghanem, Rania Hamed Abdel Rahman and Osama A Shabka

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top