జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0495

వాల్యూమ్ 12, సమస్య 4 (2022)

పరిశోధన వ్యాసం

Cloning and Expression of PirA Gene of Vibrio parahaemolyticus Strain K5 Causing Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease in Whiteleg Shrimp in E. coli Host Cell

Nguyen van Khanh, Tran Quoc Dung, Tran Quang Khanh van, Nguyen Quang Linh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Yew (Taxus baccata) Intoxication due to Narcotic Self-Experience Purpose: Case Report and Literature Review

Laura Suhr*, Ilija Djordjevic, Martin Juebner, Jorg Pietsch, Kaveh Eghbalzadeh, Christopher Gaisendrees, Veselina Ninova, Borko Ivanov, Soi Avgeridou, Robert Schier, Jan-Malte Sinning, Thorsten Wahlers, Elmar W Kuhn

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Local Anesthetic Systemic Toxicity Associated with Exparel Use

Samuel Hoffman, Stephen Petrou, Andrew Leubitz, Adam Schwartz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Synergic Interaction between Permethrin and Bt Toxin Discovered Using RNA-seq

Takuma Sakamoto, Toshinori Kozaki, Norichika Ogata

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Tamoxifen for the Treatment of Batten Disease

Chiara Soldati, Sandro Montefusco, Valentina Bouché, Diego Luis Medina

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Abnormal Menstruation Following COVID-19 Vaccines: A Toxicologic Consideration

Deirdre Little

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top