జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0495

వాల్యూమ్ 11, సమస్య 6 (2021)

పరిశోధన వ్యాసం

Non-Clinical Evidence Supports Anti-Inflammatories as More Effective Medication than Antihistamines against Tarantula Local Effects Envenomation

Bruno Ricardo Alves, Rafael Sutti, Pedro Ismael Da Silva Jr, Rogerio Bertani, Jair Guilherme Santos-Junior, Thomaz Augusto Alves Rocha e Silva, Alessandra Linardi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

The Dose Makes the Poison: A Case Report on Strychnine Toxicity

Indu M Bindu, RS Tonk

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Lipid Peroxidation and Antioxidant Defense System among Workers of the Printing Industry

Shimaa Tarek Ahmed, Fatma Mohamady El Demerdash, Hoda Hassan Baghdadi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Suspected Vancomycin-Induced Thrombocytopenia in a Patient with Intracranial Hemorrhage

Hannah Y Chan, Teresa A Allison, Miguel A Escobar, R Bertani

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Angel's Trumpet (Brugmansia suaveolens) Poisoning Presenting with Anticholinergic Toxidrome

KVD Ranga Chamara, Rakitha Higgoda, Kithmini Ellepola, Bhathiya Premarathne, Kumudini Jayasinghe, Kalana Maduwage

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top