జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0495

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 4 (2020)

కేసు నివేదిక

Reversible Toxic Myocarditis with Intraventricular Thrombus Associated with Aluminium Phosphide Poisoning Treated with Trimetazidine: A Case Report

G Minko, A Maaroufi, R Ouazzane, I Azannai, H Zahidi, R Habbal

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Acute Renal Failure Following Poisoning by Juniper Tar (Cade Oil)

I Failal S Ezzaki, N Mtioui, S El Khayat, G Medkouri, M Zamed, M Benghanem Ramdani

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Acute Hypoxemic Respiratory Failure due to Mercury Inhalation in a Two-Year Old Female

Tiffany Byerly

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

An Unintentional Overdose: A Case Report

Ashleigh A Abbott

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Back from the Dead: A Case of Bupropion Overdose Mimicking Brain Death

Jessica N Pelletier, Susanti R Ie, Paul E Stromberg, John C Perkins

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

A Case of a Suicide Attempt by Taxus baccata Leaves Poisoning

Be�?±at de Alba Iriarte, Eva Lorea Gil Rodr�?­guez, Edurne Bereciartua Urbieta, Mar�?­a Elena Red�?­n Sarasola, Txoan Ormazabal Zabala, Mikel D�?­ez Bengoechea, Mar�?­a Asunci�?³n Vives Almandoz, Adolfo Garrido Ch�?©rcoles, Oscar Quintela Jorge

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top