జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 7 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Liquid Chromatographic Analysis of Prazosin in API, Dosage Form and Serum: Application to Drug-Metal Interaction Studies

Najma Sultana, Muhammad Saeed Arayne and Shabana Naz Shah

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Analytical Methods for the Bioavailability Evaluation of Hydroxypyridinonate Actinide Decorporation Agents in Pre-Clinical Pharmacokinetic Studies

Polly Y. Chang, Deborah I. Bunin, Jason Gow, Robert Swezey, Walter Shinn, David K. Shuh and Rebecca J. Abergel

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Sensitive and Interference-Free Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry Method for Measuring Metanephrines in Plasma

Jessica Gabler, Chao Yuan, Witold Woroniecki, Huafen Liu and Sihe Wang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Kinetics and Thermodynamics of Date Palm Fibers (DPF) as Agricultural Waste Materials

Mohamed Ahmed Mahmoud and Mohamed Mohamed el-Halwany

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Optimizing UHPLC Fittings and Connections: A Case Study

Eduard Rogatsky, Shaynah B, Cai M and Daniel TS

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Simultaneous Determination of Dofetilide and Amlodipine in Plasma by HPLC

Nisrin Kaddar, Sylvie Pilote, Simon Wong, Bertrand Caillier, Dany Patoine, Benoit Drolet and Chantale Simard

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top