జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 3 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Development and Validation of a Liquid Chromatographic Method for the Determination of Cefdinir Residues on Manufacturing Equipment Surfaces

Magda A Akl, Mona A Ahmed and Ahmed Ramadan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Chromatographic and Molecular Simulation Study on the Chiral Recognition of Atracurium Besylate Positional Isomers on Cellulose Tri-3, 5 Dimethylphenycarbamate (CDMPC) Column and its Recognition Mechanism

Theophilus Ndorbor, Yong Wang, Ding Huaijing, Ding Zhizhang, Jacob A Kolawole and He Hua

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Quantification of Buprenorphine, Norbuprenorphine and 6-Monoacetylmorphine in Urine by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry

Chao Yuan, Katherine Lembright, Courtney Heideloff and Sihe Wang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Separation and Reactivity of Avian Immunoglobulin Y

Angel Alberto Justiz Vaillant, Niurka Ramirez, Armando Cadiz, Belquis Ferrer, Patrick Akpaka and Monica Smikle

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Separation of Resveratrol and Emodin by Supercritical Fluid-Simulated Moving Bed Chromatography

Ming-Tsai Liang, Ru-Chien Liang, Yu Shu-qi and Yan Ri-an

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Human C-peptide Quantitation by LC-MS Isotope-Dilution Assay in Serum or Urine Samples

Alexander V Stoyanov, Shawn Connolly, Curt L Rohlfing, Eduard Rogatsky, Daniel Stein and Randie R Little

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top