జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమాటోగ్రఫీ & సెపరేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7064

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 6 (2012)

పరిశోధన వ్యాసం

To Identify the Concentration Level of Various Pigments & to Determine Suitable Solvent System for Different Lipstick Samples by Using TLC

Sonal Srivastava, Kapil Verma and Jyoti Singh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

The Application of SIMCA P+ in Shotgun Metabolomics Analysis of ZIC®HILIC-MS Spectra of Human Urine - Experience with the Shimadzu IT-T of and Profiling Solutions Data Extraction Software.

Drupad K Trivedi and Ray K Iles

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Fluorometric Determination of Vitamin Constituents in Human Plasma Using Ultra Performance Liquid Chromatography

Edward C Bell, Mathew John, Rodney J Hughes and Thu Pham

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Development of Zwitterionic Hydrophilic Liquid Chromatography (ZICⓇHILIC-MS) Metabolomics Method for Shotgun Analysis of Human Urine

Drupad K Trivedi, Huw Jones, Ajit Shah and Ray K Iles

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top