జర్నల్ ఆఫ్ సెల్ సైన్స్ & థెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సెల్ సైన్స్ & థెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7013

వాల్యూమ్ 14, సమస్య 1 (2023)

పరిశోధన వ్యాసం

Impact of Needle Selection on Survival of Muscle-Derived Cells When Used for Laryngeal Injections

Oluwaseyi Awonusi, Zachary J. Harbin, Sarah Brookes, Lujuan Zhang, Samuel Kaefer, Rachel A. Morrison, Sharlé Newman, Sherry Voytik-Harbin Stacey Halum*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

13C of testosterone Affecting Breast,Ovarian , and Endometrial Cancer Cells

Mengqi Zhang, Xinchen Wu*, Wenning Yang*, Rui Yang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top