జర్నల్ ఆఫ్ సెల్ సైన్స్ & థెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సెల్ సైన్స్ & థెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7013

వాల్యూమ్ 13, సమస్య 3 (2022)

మినీ సమీక్ష

A Mini-Review on CO2 Role in Cell Culture and Medicinal Applications

R Maniarasu*, Mohan Kumar R

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top