జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ & ఎక్స్పెరిమెంటల్ డెర్మటాలజీ రీసెర్చ్

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ & ఎక్స్పెరిమెంటల్ డెర్మటాలజీ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9554

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 4 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Radiation Sensitization of Keloid Firboblasts by Quercetin through PI3K/Akt Pathway Dependent Regulation of HIF-1α

Loubin Si, Qin Han, Xiao Long, Fei Long, Robert Chunhua Zhao, Jiuzhuo Huang, Zhifei Liu, Ru Zhao, Hailin Zhang, Xiaojun Wang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Increases in Psychological Stress Precede Flares of Rosacea: A Prospective Study

Peter D Drummond, Daphne Su

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

In vitro Evaluation of a Surface Acoustic Wave Device on Epidermal Characteristics

Jonathan Rosenblum, David Friedman, Roslyn Rivkah Isseroff, Farzam Gorouhi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Erythema Gyratum Repens Secondary to Acute Myeloblastic Leukemia

Alexandre Malek, Patrice-Eric Nasnas, Roy Nasnas

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Early Effects of Combined Ultrasound and Electric Field Stimulation on Chronic, Recalcitrant Skin Ulcerations

Jonathan Rosenblum, Fabrizia Toscanella, Ram Avrahami, Sean Rosenblum, Diane Eng

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessment of Prevalence, Knowledge, Attitude, and Psychosocial Impact of Acne Vulgaris among Medical Students in Saudi Arabia

Ahmed Zahr Allayali, Bayan Nassir Asseri, Njoud Ibrahim AlNodali, Rawan Nasser M Alhunaki, Shoug Fahad Goblan Algoblan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Clinical Efficacy of a New Generation of Multi-Target, Anti-Edematous, AntiInflammatory, Tissue Repairing Topical Polymeric Liquid Bandage for the Treatment of Internal Hemorrhoids

Marjorie Georges, Houda Miled Ben Achour, Sara Adel Adly, Robin Trouiller, Ravi Shrivastava

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Factors Affecting the Concentration of Diphenylmethane-4,4′-Diisocyanate in Freund’s Complete Adjuvant. Can They Affect the Outcome of the Guinea-Pig Maximization Test?

Haneen Hamada, Magnus Bruze, Erik Zimerson, Marléne Isaksson, Malin Engfeldt

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Design Considerations for Clinical Trials Using the Cutaneous Dermatomyositis Disease Area and Severity Index as a Primary Endpoint

Julie A. Brevard, Mark Hurtt, Joanna Horobin, Olga Polyanskaya, James Baker, Victoria P. Werth, David F. Fiorentino

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top
https://www.olimpbase.org/1937/