జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 4 (2022)

సమీక్షా వ్యాసం

Analyzing the Dynamics of Inclusive Practices through the Mass Media Coverage of Deafness, Multimodal Communication and Performance

Theophile Munyangeyo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top