జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 1 (2021)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Trans-nasal microscopic resection of olfactory nerve filaments for 16 patients of parosmia: operative and neuropathological results- Tomokatsu Hori- Research Institute for Brain and Blood Vessels

Tomokatsu Hori

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

The effect of sedating agents on drug-induced sleep endoscopy findings- Alonco Viana- Federal University of the State of Rio de Janeiro (UNIRIO)

Alonco Viana

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Short term management of vocal fold paralysis- Matthew S Broadhurst- Queensland Voice Centre

Matthew S Broadhurst

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Phonomicrosurgery for recalcitrant vocal fold lesions- Matthew S Broadhurst- Queensland Voice Centre

Matthew S Broadhurst

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

New implantable chamber stapes prosthesis: assessment of effectiveness and safety- Monika Kwacz- Institute of Micromechanics and Photonics, Warsaw University of Technology, Poland

Monika Kwacz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top