జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 1 (2019)

పరిశోధన వ్యాసం

Tactile Phonetics and Digital Impressions to Assist the Hearing and Visual Impaired

Samuel Martyn James

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Role of Online Education in the Expansion of Audiological Services in Ethiopia

Uys M, Selesho E, Swiegers D and Redleaf MI

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top