జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 2 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Educational Assistive Technology for Students with Communication Disorders

Onintra Poobrasert

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

A Review of Craniosynostosis in Communication Disorders Practice and its Effect on my Family

Ashley M Peters and Lindsey E Jorgensen*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Preliminary Investigation of the Relationship between the Temperament of Young Children Who Stutter and the Temperament of Their Parents

Kia N Johnson and Jan Karrass

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Bilabial Substitution Patterns during Consonant Production in a Case of Congenital Aglossia

Betty McMicken, Frederico Salles, Shelley Von Berg, Margaret Vento-Wilson, Kelly Rogers, Asterios Toutios, Shrikanth S. Narayanan  

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Wine Flavor Perception in a Person with Isolated Congenital Aglossia, Naïve Wine Taster, and Sommelier

Kristin Mahood, Long Wang, Betty L McMicken and Cheryl Rock

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effects of Stimulus Complexity and Timing during Dual Task across Neurologically- Healthy Older and Younger Adults: A Pilot Study

Jennine Harvey, Jonathan Wilson, Megan Cuellar and Esperanza Anaya

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top