జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 1 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Can we Measure Speech Perception Ability Objectively in Young Children using Cochlear Implant?

Bhimte SL and Rangasayee R

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Childhood Disintegrative Disorder: A Century of Hellers’s Syndrome

Manjunatha N

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Verbal Output Profile in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Al-Dakroury WA and Gardner H

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top