జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 4 (2015)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Rethinking Asperger s: Understanding the DSM-5 Diagnosis by Introducing Sheldon Cooper

Anthony Tobia and Annmarie Toma

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Language, Identity and Technologies in Classrooms for the Differently- Abled

Sangeeta Bagga-Gupta and Ingela Holmström

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Computer-Assisted Speech Training on Speech Recognition and Subjective Benefits for Hearing Aid Users with Severe to Profound Prelingual Hearing Loss

Duen-Lii Hsieh and Tien-Chen Liu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Articulatory Movement during Production of Lingua-Alveolar Stop Consonants in a Case of Congenital Aglossia

Betty McMicken, Margaret Vento-Wilson, Long Wang and Kelly Rogers

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Language Intervention versus Traditional Interpretation for a Deaf Preschool Child: A Pilot Study

Kristen R. Smith, Kimberly A. Wolbers, David F. Cihak

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top