జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 2 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

A Case Study of Tactile Language and its Possible Structure: A Tentative Outline to Study Tactile Language Systems among Children with Congenital Deafblindness

Jesper Dammeyer, Anja Nielsen, Emilie Strøm, Ola Hendar, Valgerður Kristín Eiríksdóttir

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Preliminary Investigation of the Affective, Behavioral and Cognitive Variables Associated with Spasmodic Dysphonia

Martine Vanryckeghem, Bari Hoffman Ruddy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Literature Analysis of Themes in Paediatric Cochlear Implant Research

Ola Hendar,  Jesper Dammeyer

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top