జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 1 (2015)

కేసు నివేదిక

Tongue Dynamics in Childhood Apraxia of Speech: A Case Study

Irfana M and Sreedevi N

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Maternal Shared Reading with Toddlers Born Preterm and Full-Term

Diane Frome Loeb, Caitlin Imgrund, Rachel Greb and Steven M Barlow

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

An Acoustical Analysis of the Frequency-Attenuation Response of Musician Earplugs

Kris Chesky and Amyn M Amlani

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top