జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 2 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

(Central) Auditory Processing Skills in Young Adults with Autism Spectrum Disorder

Mary L Carpenter, Theresa L Estrem, Rebecca L Crowell and Chaturi D Edrisinha

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Acquiring Nominal Gender by Deaf Learners and Hearing Adult Second Language Learners of Dutch

Joanne van Emmerik, Jetske Klatter, Roeland van Hout, Ineke van de Craats and Job Schepens

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Health Literacy and Patient-Centered Care in Audiology – Implications for Adult Aural Rehabilitation

Jennifer Gilligan and Barbara E Weinstein

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

An Acoustical Assessment of the Music Memory in Commercially Available Hearing Aids

Amyn M. Amlani, Kris Chesky and Ashley Hersey

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Contribution of American Sign Language to Sign-Print Bilingualism in Children

Suzanne Reading and Robert J. Padgett

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top