జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

వాల్యూమ్ 11, సమస్య 1 (2023)

దృష్టికోణం

Cognitive Deficiencies and Management of Aphasia

Michelle L. Kloc

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Journey of Ethiopian Sign Language and Deaf Education

Tesfaye Basha*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top