జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 1 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of Measures to Facilitate Access to Care for Pregnant Deaf Patients: Use of Interpreters and Training of Caregivers in Sign Language

Véronique Equy, Ariane Derore, Nadine Vassort, Françoise Branchet, Benoit Mongourdin, Pascale Hoffmann, Pierre-Simon Jouk

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Origins and Pawns Scales: A Pilot Study Assessing Perception of Control in Adults with Hearing Problems

Allan L and Kelly-Campbell RJ

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top