ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్

ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165-8048

వాల్యూమ్ 12, సమస్య 1 (2022)

పరిశోధన వ్యాసం

Development of Novel Folate Conjugated Nanoparticles Based Skin Lotion for Skin Cancer Treatment: in vitro Characterization and In vivo Study

Anshita Gupta, Chanchal Deep Kaur, Shailendra Saraf, Saraf Swarnlata*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ఒరిజినల్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్

In Vitro Anticancer Activity of Native and Modified Black Rice Flour against Colon Cancer Cell Line

Rebecca Webster

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Survival Analysis of COVID-19 Patients using Cox Frailty Model

Elena Battino*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ఒరిజినల్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్

Role of Statins in Clinical Outcomes of Hospitalised Patients with Community Acquired Pneumonia

Yogesh Sharma*, Soumyadeep Bose, Chris Horwood, Paul Hakendorf, Campbell Thompson

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top