ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 0976-4860

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 2 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Squeeze Cast Process Parameters on Fluidity of Aluminium LM6 Alloy

Vignesh R*, Sanjay Gandhi M, Vignesh A and Rajarajan P

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Spectrum of Entanglement Fluctuations from the Two-Mode Squeezed Cavity Photons

Solomon Getahun*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Attitude of High School Students in Kuwait towards Internet Addiction and Its Effect on their Health

Dr. Manal Yousuf Alduaij* and Dr. Hanaa Al-Amari

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top