ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్య పరిశోధన

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్య పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2261-7434

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 3 (2020)

ఒరిజినల్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్

The meaning of growing old: A lifeworld hermeneutic study on existential matters during the third age of life

Lina Palmer, Maria Nystrom, Gunilla Carlsson, Catharina Gillsjo, Irene Eriksson, Ann-Charlotte Dalheim-Englund

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Study of Cardiovascular Factors, Quality of Life and Body Composition in Physically Active and Sedentary Women

Rafati Fard Mohammad, Hatamzadeh Nasser, Fattahi Mojtaba, Akhlagh Mohamadi Zahra, Sadeghi Masoumeh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Life without professional work-perceptions about ones self, interpersonal relations and social life after retirement

Ann-Charlotte Dalheim-Englund, Gunilla Carlsson, Maria Nystr�?¶m, Catharina Gillsj�?¶, Ir�?©ne Eriksson, Lina Palm�?©r

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Prevalence of obesity and overweight among office workers of pars special economic energy zone, Assaluyeh, Iran

Rafati Fard Mohammad, Mazloomy Mahmoodabad Seyed Saeid, Fallahzadeh Hossein, Haghi Mehdi, Asadi Maryam

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top