గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 11 (2018)

చిత్రం

Success of Endoscopy with Narrow Band Imaging in Diagnosis of Cervical Metaplasia

Salwa Samir Anter

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Prognosis of Obstetric Evacuation in Rural Areas in Senegal, Example of Ourossogui Rural Hospital

Diallo D, Thiam O, Toure FB, Konate D and Cisse ML

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Interest of Late Cerclage on Open Cervix with Amniotic Membrane's Hernia in an African Environment. Review of 11 Collected Cases at Yopougon University Hospital in Abidjan (Ivory Coast, West Africa)

Fanny Mohamed, Koffi Abdoul, Konan Jean Marie, Aka Edele, Adjoussou Stephane, Olou Luc, Fomba Minata, Horo Apollinaire and Kone Mamourou

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top