గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 8 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Use of Magnesium Sulphate in the Management of Severe Preeclampsia at the Centre University Hospital of Mother and Child (CHU-MEL) Cotonou Benin

Tonato Bagnan JA, Lokossou MSHS, Aboubakar F, Hounkpatin BIB, Obossou AAA, Salifou K, Lokossou A and Perrin RX

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Invasive Cancer of the Vulva: Clinical and Therapeutic Aspects in the Gynecology and Obstetrics Service at Donka Hospital, Guinea- Conakry

Camara MK*, Williams Atanase LD, Diarra K, Mamoudou M, Ousmane B and Namory K

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Pain Control of Medical Abortion with Misoprostol in the First Trimester of Pregnancy

Mahboobeh S, Fatemeh A, Mamak S, Reihaneh P and Nafiseh S*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Efficacy of a New Compound Containing Cimicifuga Racemosa on Menopausal Symptoms in Women with Breast Cancer

Mariagrazia Stracquadanio, Monica R. Giunta, Alfio D’Agati, Carlo Pafumi, Lilliana Ciotta and Marco Antonio Palumbo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of Factors Affecting the Utilization of Partograph by Nurses/ Midwives in Primary/Secondary Health Facilities in Enugu Metropolis

Nwaneri A, Ndie EC*, Ehiemere I, Okafor E, Ezenduka PO, Emeh A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top