గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 6 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Use of Blood-based mRNA profiling to Identify Biomarkers for Ovarian Cancer Screening

Samuel C Mok, Jae-Hoon Kim, Steven J Skates, John O Schorge, Daniel W Cramer, Karen H Lu, Choong-Chin Liew

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Childbirth by Vaginal Delivery in Double Scarred Uterus: Uterine Trial Conducted in the Borgou Department, Benin

Hounkponou NFM , Komongui GD , Salifou K, Adjalla AMC, Ahouingnan AY, Gbèvo SM, Vodouhe M, Obossou AAA, Sidi Imorou R, Tonato Bagnan JA, Aboubakar M, Perrin RX

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

IUGR Pregnancies - Feto-Maternal Outcome

Neha Muniyar, Vidya Kamble and Sushil Kumar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top