గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 10 (2017)

కేసు నివేదిక

Massive Vulvar Edema Complicating a Severe Preeclampsia with Intrauterine Fetal Death

Francky Teddy A Endomba and Jan René Nkeck

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Facial Expressions of Fetal Growth Restriction and Appropriate-for-Gestational Age Fetuses Assessed by Four-Dimensional High-Definition Live Ultrasound

Hideyuki Chida, Akihiko Kikuchi, Tomonobu Kanasugi, Chizuko Isurugi, Rie Oyama and Toru Sugiyama

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Cerebral Vasospasm in Cortical Blindness Associated with Preeclamsia/ Eclampsia Syndrome

Julio C Mijangos-Méndez, Guadalupe Aguirre-Avalos, Federico Corona-Jimenez, Iris X Ortiz-Macias, José A López-Pulgarín, Quetzalcoat Chavez- Peña1 and Miguel A Ibarra-Estrada

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top