గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 12 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Magnitude and Associated Factors of Preeclampsia Among Pregnant Women who Attend Antenatal Care Service in Public Health Institutions in Arba Minch Town, Southern Ethiopia, 2016

Mulugeta Shegaze, Yohannes Markos, Wubeshet Estifaons, Iyasu Taye, Erkihun Gemeda, Tigist Gezahegn, Gezahegn Urmale and Weynishet G Tsadik

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Endometrial Nerve Fibers Detection in Women with Different Gynecological Pathologies: A Cross Sectional Study

Ahmed EH Elbohoty, Karim HI Abd-El-Maeboud, Nashwa Elsaid, Reda Mokhatar, Walid E Mohammed, Hosam M Hemeda, Tamer A El- Refaee, Mahmoud A El-Shourbagy, Nahla M Awad, Magda M Abd-Elsalam, Abdellatif G Elkholy and Ahmad Alanwar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessment of the Value of a Modified Risk of Malignancy Index (RMI) in Preoperative Discrimination Between Benign and Malignant Ovarian Masses

Hayam FM, Ashraf MQ and Hassan MKH

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Efficacy of Imiquimod Cream Administered Intraperitoneally for Ovarian Metastases in Colorectal Cancer

Yi-Hao Lin, Fu-Chieh Chu, Hsiu-Huei Peng, Hsuan Weng and Cheng-Tao Lin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Facility-Based Delivery Service Utilisation Among Women of Childbearing Age in Nguti Health District, Cameroon: Prevalence and Predictors

Chingwa Shiri Annette, Buh Amos Wung, Keumami Katte Ivo, Syvester Ndeso Atanga, Nde Peter Fon and Julius Atashili

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Contraceptive use Among Female Adolescents in Korle-Gonno, Accra, Ghana

Mumuni Kareem and Ali Samba

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top