గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 12, సమస్య 6 (2022)

పరిశోధన వ్యాసం

A Consensus Approach for the use of ASA in the prevention of preeclampsia: Guidance from the Colombian Federation of Perinatology and Maternal-Fetal Medicine (FECOPEN)

Saulo Molina-Giraldo , Issis judith Villa-Villa , Roberto Zapata , Mauricio Orozco , Nataly VelásquezMuñoz , Diana Alfonso , Wilma Castilla-Puentes , Jose Luis Pérez , Oscar Ordoñez , Oscar Zuluaga , Jesús Andrés Benavides-Serralde , Carol Gisela Rueda-Ordoñez , Armicson Felipe Solano , Dario Santacruz , Juan Pablo Alzate-Granados

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top