గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 11, సమస్య 1 (2021)

పరిశోధన వ్యాసం

Adolescent gynaecology : an outpatient study at a tertiary care center in North India

Pallavi Gupta, Vartika Mishra

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Congenital Cytomegalovirus Infections: (no) Focus on Africa: a Review

Mengistu Hailemariam, Zeleke Mekonnen, Geert Claeys , Elizaveta Padalko

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top