గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 9 (2020)

పరిశోధన వ్యాసం

Cervical Cancer Screening Practice and Associated Factors in Bishoftu Town, Eastern Ethiopia

Gemechu Gudeta Ebo*, Temesgen Tilahun, Worku Dechassa Heyi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Study in Cameroon Schools of Family Determinants of Early Pregnancies

Essome Henri* , Epossè Ekoube Charlotte, Penda Ida Calixte, Kedy Koum DC, Tocki Toutou Grâce, Boten Merlin, Halle Ekane Gregory, Foumane Pascal

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top