గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 6 (2020)

Research

Do Organisational Circumstances in the Birth Ward Influence Perinatal Outcome? A Retrospective Analysis of Over 43.000 Deliveries

Florian Ebner, Marie Tzschaschel, Nikolaus De Gregorio, Amelie De Gregorio , Juliane Schütze, Miriam Deniz ,

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top