ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ & మెడికల్ సైన్స్ రీసెర్చ్

ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ & మెడికల్ సైన్స్ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2327-4972

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 2 (2018)

పరిశోధన వ్యాసం

Novel Evidence-Based Diagnosis, Classification and Management of Lower Extremity Deep Vein Thrombosis (DVT), Prevention of DVT Recurrence and the Post-Thrombotic Syndrome: Personal Experiences and Critical Appraisal of the Literature 1998-2018

Jan Jacques Michiels, Wim Moossdorff, Janneke Maria Michiels, Mildred Lao, Hanny Maasland, Hans Smeets, Ming Han, Benilde Cosmi, Petr Dulicek, Karel Roztocil, Viera Stvrtinova, Ludovit Gaspar, Zsolt Pecsvarady and Pier Luigi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Determinants of Diarrhea and Optimal Childcare among Under-Five Children in Nigeria: Insights from the 2013 Demographic and Health Survey

Kelechi Martins Nworie and Deborah Oyine Aluh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Intention to Use Long Acting and Permanent Contraceptives Methods and Associated Factors among Family Planning Clients in West Ethiopia

Gemechis Hambissa, Lelisa Sena, Desta Hiko and Hailu Merga

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Detection of Flow Obstruction in Peripheral Arteries by Primary Care Providers: A Population-Based Registry Study

Robert C Master and Khuram Arif

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top