ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ & మెడికల్ సైన్స్ రీసెర్చ్

ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ & మెడికల్ సైన్స్ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2327-4972

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 1 (2018)

పరిశోధన వ్యాసం

Immunization Status of Internally Displaced Iraqi Children During 2017

Lujain Anwer Al-Kazrajy* and Thikra Hussein Hattat

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Transient and Evolutionary Change Resembling Stress-Induced Cardiomyopathy in a Patient with Carbon Monoxide Poisoning

Sang Jin Ha* , Woo-Dae Bang, Sang-Yong Yoo and Sangsig Cheong

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Multiple Identities: A Literature Review on the Unique Experiences and Challenges of LGBT Female Physicians of Color

Jennifer WH Wong* and Jalia Tucker

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Nutritional assessment of schools′ Children of Six Years Old in Al-Dora Family Medical Center in Baghdad/Iraq

Rawa Jaafar Kadhim Al-Ameri and Weaam G Abdalhamid

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top