ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ & మెడికల్ సైన్స్ రీసెర్చ్

ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ & మెడికల్ సైన్స్ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2327-4972

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 4 (2015)

కేసు నివేదిక

Triploidy/Diploidy Mosaisizm, Diandry and Uniparental Isodisomy: Fetus with Omphalocele and Contracted Finger

Fatma Silan, Ayse Nur Cakır Gungor, Mine Urfali, Ahmet Uludag, Evren Cavus, Evrim Koc and Ozturk Ozdemir

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Does Self-measurement of Blood Pressure (SMBP) Contribute to Improve the Degree of Hypertension Control?

Ángel Díaz Rodríguez, Ana Beatriz De Abajo Larriba, Enrique Méndez Rodríguez, Beatriz Peleteiro Cobo, Omar Mahmoud Atoui, Rocío Alvarez López, Serafín de Abajo Olea, Jessica Capón Álvarez6 and María Jesús Álvarez López

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Stress Hyperglycemia and its Relation to Acute Coronary Syndrome Complications

Hyder Osman Mirghani, Osama Salih Mohammed, Abdullah Abdulkhalig Alyoussuf

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Barriers of Parent-Adolescent Communication on Sexual and Reproductive Health Issues among Secondary and Preparatory School Students in Yirgalem, Town, South Ethiopia

Zemenu Yohannes, Berhane Tsegaye

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Relationship between Xenoestrogen Exposure and Early Puberty among Young Females Living in Jeddah, Saudi Arabia

Abdulmoein E. Al-Agha, Duaa Aiash, Bara’ah O. Tatwany

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

An Assessment of the Awareness of Lifestyle Changes in Patients with Hypertension

Yusuf Ozdag, Didem Suna Y and Bunyamin Yavuz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top