ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ & మెడికల్ సైన్స్ రీసెర్చ్

ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ & మెడికల్ సైన్స్ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2327-4972

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 1 (2014)

కేసు నివేదిక

Fatal Nitrofurantoin-Induced Pulmonary Toxicity: A Potentially Preventable Medical Error

Chakra P Chaulagain

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Hepatosplenic T-Cell Lymphoma Mimicking Infiltrative Chronic Myelomonocytic Leukemia

www.omicsonline.org/open-access/the-clinical-significance-of-both-igm-and-igg-anticardiolipin-antibodies-innonhodgkins-lymphoma-2155-9899-1000436.phpSuneetha Amara, Venka

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Clinical and Socio Demographic Profiles of Complementary and Alternative Medicine Users among Outpatient Clinic Attendees in Uyo, South-South Nigeria

Idung Alphonsus Udo, Okokon, Ita Bassey, Udoh Sunday Bassey and Inem Victor Akpan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

A Crossed Length Diagnostic by the Way of Spiegel’s Hernia

Lopez Gomez J, Villaverde-Royo MV, Cid Castro R, Sancho Lozano L, Sanjuan R and Palacios P

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Factors Influencing Utilization of Post Abortion Care in Selected Governmental Health Institutions, Addis Ababa, Ethiopia

Ayalnesh Zemene, Atsede Feleke, Amare Alemu, Gebre Yitayih and Atsede Fantahun

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

An Unusual Presentation of Transient Left Bundle Branch Block in a Patient with Acute Pancreatitis: A Case Report

Ioannis M Panayiotides, Christoforos Panagides and Evagoras Nikolaides

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top