ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ & మెడికల్ సైన్స్ రీసెర్చ్

ఫ్యామిలీ మెడిసిన్ & మెడికల్ సైన్స్ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2327-4972

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 6 (2021)

మినీ సమీక్ష కథనం

COVID-19 and Resuscitationof the Patientand their Family Expectations Throughout the Treatment of the Virus

Mary Vuppala*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Abruption of Placenta among Pregnant Women and PregnancyInduced Hypertension among Mother

Mamatha Dereddy*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top