జర్నల్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ డ్రగ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ డ్రగ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-6631

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 1 (2014)

కేసు నివేదిక

The Very Dangerous Risk of Using Pills for Weight Loss and Contraceptive Pills in Same Time

Manuela Stoicescu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Opioid Abuse and Deterrence: Buprenorphine Products

Rashel Nimroozi, David J Mastropietro and Hossein Omidian

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Drug Tampering and Abuse Deterrence

David J Mastropietro and Hossein Omidian

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Hemathologic Risk of Anabolic Steroids

Manuela Stoicescu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top