ఎండోక్రినాలజీ & మెటాబాలిక్ సిండ్రోమ్

ఎండోక్రినాలజీ & మెటాబాలిక్ సిండ్రోమ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1017

వాల్యూమ్ 12, సమస్య 1 (2023)

కేసు నివేదిక

Central Diabetes Insipidus Alternating with Cerebral Salt Wasting Syndrome in an Infant with an Acute Myeloid Leukemia

Kyree Sky, Senan Hadid

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Stunting and its Associated Factors among Children 0-59 Months of Age in Rural Ethiopia: Analysis of 2019 Ethiopian Mini Demographic and Health Survey Data

Olani Debelo Wenbu*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparison of Aspartate Aminotransferase Platelet Ratio Index (APRI) Score and Insulin Resistance in Type 2 Diabetes Mellitus with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Irfan Mir*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top