క్లోనింగ్ & ట్రాన్స్జెనిసిస్

క్లోనింగ్ & ట్రాన్స్జెనిసిస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2168-9849

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 2 (2018)

సమీక్షా వ్యాసం

Biosafety Issues of Genetically Modified Crops: Addressing the Potential Risks and the Status of GMO Crops in Ethiopia

Motbaynor Terefe

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Sequence Analysis of HMG-CoA Synthase Like Gene from Brassica rapa

Hina Awais, Zahid Mushtaq, Sumaira Sarwar and Amer Jamil

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top